SAP Business ByDesign

SAP Business ByDesign là một bộ giải pháp ERP được phát triển trên nền tảng đám mây, ứng dụng này quản lý tích hợp toàn bộ nghiệp vụ và được thiết kế dành riêng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

SAP Business ByDesign đang được vận hành trên nền tảng SAP HANA Cloud Platform, điều này có nghĩa rằng toàn bộ cơ sở dữ liệu và ứng dụng đều đang chạy trên SAP HANA in-memory database.

Các phần hành và chức năng chính trong bộ ứng dụng SAP Business ByDesign:

 1. Marketing
 2. Sales
 3. Service
 4. Sourcing
 5. Purchasing
 6. Product Development
 7. Supply Chain Planning and Control
 8. Manufacturing, Warehousing, and Logistics
 9. Supply Chain Setup Management
 10. Project Management
 11. Cash Flow Management
 12. Financial and Management Accounting
 13. Travel and Expenses
 14. Human Resources
 15. Business Performance Management
 16. Communication and Information Exchange
 17. Compliance
 18. General Business Data
 19. Built-in Services and Support

If you would like to learn more about SAP Business ByDesign or would like to book a demo, please contact info@atsolutions.com.vn

Connects

Request a Free Demo