SAP Cloud for Customer

SAP Cloud for Customer là một Giải pháp được thiết kế dựa trên công nghệ điện toán Đám mây. Hiện nay, trên thế giới có rất nhiều doanh nghiệp đang sử dụng giải pháp này và có được rất nhiều lợi ích từ hệ thống này. Hai khía cạnh nổi trội nhất mà doanh nghiệp sẽ được trải nghiệm chính là độ bảo mật cao và hiệu suất công việc được tăng lên đáng kể khi ứng dụng môi trường và nền tảng Cloud. Với sự đa dạng và linh động của công nghệ Giao diện Lập trình Ứng dụng Mở (Open API), SAP Cloud for Customer có thể được dễ dàng tích hợp với hệ thống sẵn có của doanh nghiệp nhằm đáp ứng các yêu cầu khác nhau về kinh doanh và công nghệ.

Các tính năng chuẩn của SAP Cloud for Customer được liệt kê dưới đây:

  • Account Management: người dùng có thể ghi nhận thông tin khách hàng (accounts), người liên hệ (contacts), thông tin và hoạt động quan trọng của đối tác (partners).
  • Activity Management: quản lý chi tiết từng hoạt động của nhân viên với khách hàng thông qua Appointment, Task, E-mail, Phone call, Visit report. Ngoài ra chức năng Email Integration có thể tích hợp và đồng bộ hóa dữ liệu với hệ thống Microsoft Outlook. Email-Blast được sử dụng với trường hợp gửi mail đến nhóm khách hàng.
  • New Business: hỗ trợ người dùng trong việc quản lý tất cả các hoạt động pre-sales; tạo, xác nhận và phê duyệt leads, tạo và quản lý opportunities và khởi tạo sales quotes.
  • Sales Planning: hỗ trợ người quản lý quản trị thông tin doanh số dự kiến, dự báo doanh thu.
  • Market Development: hỗ trợ người dùng trên mọi khía cạnh và cấp độ của marketing, quản lý theo dõi các thông tin liên quan đến khách hàng, đối thủ, lợi thế của doanh nghiệp khi so sánh với sản phẩm của đối thủ.
  • Business Insight: cung cấp các công cụ cần thiết truy xuất các số liệu một cách nhanh chóng hoặc người dùng có thể linh hoạt tự tạo báo cáo theo nhu cầu. KPI Monitor là một chức năng có sẵn cho phép người dùng tự định nghĩa các chỉ số KPIs trong vùng quản trị và từ đó đưa ra các báo cáo so sánh đánh giá kết quả thực hiện các công việc đó.

Bên canh đó, Revegy là một giải pháp Account Planning được nhúng vào SAP Cloud for Customer với mục đích lập kế hoạch quản lý khách hàng giúp người quản trị có cái nhìn thấu đáo về Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats của khách hàng và đối thủ cạnh tranh thông qua các chức năng:

  • Playbook: có thể nhìn thấy tất cả các giai đoạn cho một quy trình Account Planning, mỗi giai đoạn có nhiều activities, theo sát và thực hành các activities một cách chi tiết sẽ cải thiện được hiệu quả quy trình quản lý Account.
  • Relationship map: Thể hiện hình ảnh các mối quan hệ trực quan của các bên liên quan: contacts, đối thủ cạnh tranh, bên thứ ba, giúp doanh nghiệp xác định được rủi ro và xây dựng kế hoạch chặt chẽ, chất lượng.
  • Strategy map: thể hiện các sáng kiến, mục tiêu kinh doanh, tạo điều kiện cho sự hợp tác của doanh nghiệp với khách hàng nhằm tạo được sự tín nhiệm, có tầm nhìn xa về chiến lược trong tương lai.
  • Whitespace map: cho phép người dùng thấy được các giải pháp hiện tại, xác đinh các cơ hội cross-sell và up-sell, thấy được vị trí của đối thủ.

Nếu bạn cần thêm thông tin về SAP Cloud for Customer xin vui lòng liên hệ email: info@atsolutions.com.vn

Connects

Request a Free Demo